یخ در بهشت 3 مخزن SMART BRAS

مخزن قابل جابه جایی گنجایش تقریبی هر مخزن قابل استفاده برای شربت ، ماست ، خامه و ... دارای طراحی جدید برای کارایی بیشتر