یخچال ایستاده پرده هوا موتور مرکزی 2.5 متری (در رنگ های مختلف)